"under one's window" — Słownik kolokacji angielskich

under one's window kolokacja
Popularniejsza odmiana: under the window
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): poniżej czyjś okno
  1. under przyimek + window rzeczownik
    Luźna kolokacja

    What of the dream she had here, under the small window looking west?

    Podobne kolokacje: