"behind windows" — Słownik kolokacji angielskich

behind windows kolokacja
Popularniejsza odmiana: behind the windows
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): za oknami
  1. behind przyimek + window rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    We went through a door into the large office behind the windows.

    Podobne kolokacje: