"window lost" — Słownik kolokacji angielskich

window lost kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): okno przegrało
  1. lose czasownik + window rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    It wasn't quite light in the east, and he stood for a moment looking out the window, lost in thought about his course of action.

    Podobne kolokacje: