"replace Windows" — Słownik kolokacji angielskich

replace Windows kolokacja
Popularniejsza odmiana: window is replaced
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zastępować Windows
  1. replace czasownik + window rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The windows of the church were replaced in the 16th century.

    Podobne kolokacje: