"window fills" — Słownik kolokacji angielskich

window fills kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wystarczające ilości okna
  1. window rzeczownik + fill czasownik
    Bardzo luźna kolokacja

    When we returned to the street light from the kitchen windows had filled the areas.

    Podobne kolokacje: