"above the windows" — Słownik kolokacji angielskich

above the windows kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): nad oknami
  1. above przyimek + window rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    The names of the donors are inscribed above the upper windows.

    Podobne kolokacje:

podobne do "above the windows" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "above the windows" po angielsku — Słownik polsko-angielski

rzeczownik