"Windows device" — Słownik kolokacji angielskich

Windows device kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Windows urządzenie
  1. window rzeczownik + device rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The program entry point is called DriverEntry(), the same as for a Windows device driver.

    Podobne kolokacje: