"stage" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

stage rzeczownik

rzeczownik + stage
Kolokacji: 122
center stage • planning stage • concert stage • Broadway stage • London stage • world stage • stage of one's career • group stage • ...
stage + rzeczownik
Kolokacji: 138
stage production • stage manager • stage actor • stage presence • stage debut • stage version • stage adaptation • stage actress • ...
stage + czasownik
Kolokacji: 51
stage begins • stage involves • stage takes • stage includes • stage consists • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 8
1. stage begins = scena zaczyna się stage begins
3. stage ends = etap kończy się stage ends
4. stage starts = etap zaczyna się stage starts
5. stage wins = etap wygrywa stage wins
6. stage uses = etap używa stage uses
7. stage opens = świeże powietrza sceniczne stage opens
8. stage acting = gra sceniczna stage acting
9. Public Stage closes = Publiczna Scena zamyka się Public Stage closes
10. stage makes = etap robi stage makes
11. stage performing = wykonywanie sceniczne stage performing
12. stage produces = scena wydaje stage produces
13. stage works = etap pracuje stage works
14. stage finishes = końce sceniczne stage finishes
15. stage gives = scena daje stage gives
16. stage offers = etap daje stage offers
(6) cover, span
Kolokacji: 2
czasownik + stage
Kolokacji: 114
consist of several stages • qualify for the stage • take on the stage • eliminate in the group stage • perform on stage • ...
przymiotnik + stage
Kolokacji: 213
early stage • final stage • later stage • initial stage • late stage • advanced stage • larval stage • preliminary stage • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.