"Luna Stage" — Słownik kolokacji angielskich

Luna Stage kolokacja
Popularniejsza odmiana: LUNA STAGE
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Luna Etap
  1. Luna rzeczownik + stage rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    At Luna Stage, unfortunately, only two of the players are able to rise to the occasion.

    Podobne kolokacje: