"stage finishes" — Słownik kolokacji angielskich

stage finishes kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): końce sceniczne
  1. stage rzeczownik + finish czasownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The second stage finished in the hown town of Van Looy.

    Podobne kolokacje: