"stage of the tower" — Słownik kolokacji angielskich

stage of the tower kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): etap wieży
  1. tower rzeczownik + stage rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The bottom stage of the tower contains a west entrance.

    Podobne kolokacje:

podobne do "stage of the tower" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "stage of the tower" po polsku — Słownik angielsko-polski

rzeczownik
nazwa własna