ANGIELSKI NA JESIEŃ -40%Zgarnij rabat na roczny kurs!Sprawdź

"embryonic stage" — Słownik kolokacji angielskich

embryonic stage kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): embrionalny etap
  1. embryonic przymiotnik + stage rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    The idea of creating an emergency fund is in the embryonic stage.

    Podobne kolokacje: