"stage makes" — Słownik kolokacji angielskich

stage makes kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): etap robi
  1. stage rzeczownik + make czasownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The third stage, the trial, makes a fundamental breach with the past.

    Podobne kolokacje: