BUSINESS ENGLISH -50%Rabat na roczny kurs tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"stage begins" — Słownik kolokacji angielskich

stage begins kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): scena zaczyna się
  1. stage rzeczownik + begin czasownik
    Bardzo silna kolokacja

    The first stage of this project began in Summer 2011.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo