BUSINESS ENGLISH -50%.Roczny kurs online za połowę ceny tylko do niedzieli.Sprawdź

"stage involves" — Słownik kolokacji angielskich

stage involves kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): etap obejmuje
  1. stage rzeczownik + involve czasownik
    Silna kolokacja

    The 105-day second stage involved a crew of six members, and ended on 14 July 2009.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo