"across the stage" — Słownik kolokacji angielskich

across the stage kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): w poprzek sceny
  1. across przyimek + stage rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    So why was he even considering a visit to the box across the stage?

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo