"into several stages" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): do kilku etapów
  1. into przyimek + stage rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    By then I was into the stage where you've brought up everything you have, and still can't stop.

    Podobne kolokacje: