"Arena Stage" — Słownik kolokacji angielskich

Arena Stage kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Arena Etap
  1. arena rzeczownik + stage rzeczownik
    Silna kolokacja

    He can dance well and lead a big production, so should be at home on an arena stage.

    Podobne kolokacje: