"at stages" — Słownik kolokacji angielskich

at stages kolokacja
Popularniejsza odmiana: at this stage
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): w etapach
  1. at przyimek + stage rzeczownik
    Silna kolokacja

    But we're at the stage now where we have done the same to them.

    Podobne kolokacje: