"stage act" — Słownik kolokacji angielskich

stage act kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): akt sceniczny
  1. stage rzeczownik + act rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    The band was part of Ozzfest 2003, as a second stage act.

    Podobne kolokacje: