"onto stage" — Słownik kolokacji angielskich

onto stage kolokacja
Popularniejsza odmiana: onto the stage
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): na scenę
  1. onto przyimek + stage rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    A man had come onto the stage while we were watching the fight.

    Podobne kolokacje: