"Public Stage closes" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Publiczna Scena zamyka się
  1. stage rzeczownik + close czasownik
    Luźna kolokacja

    The Public Reading Stage was open for comments for three weeks from 15 February to 7 March 2011 and has now closed.

    Podobne kolokacje: