"above the stage" — Słownik kolokacji angielskich

above the stage kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): ponad etapem
  1. above przyimek + stage rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    Above the stage, a figure turned, knife held high, to the cheering crowd.

    Podobne kolokacje: