ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"stage ends" — Słownik kolokacji angielskich

stage ends kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): etap kończy się
  1. stage rzeczownik + end czasownik
    Luźna kolokacja

    The 105-day second stage involved a crew of six members, and ended on 14 July 2009.

    Podobne kolokacje:

podobne do "stage ends" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "stage ends" po angielsku

rzeczownik
Zobacz także: end-stage renal disease, ESRD

powered by  eTutor logo