"on stages" — Słownik kolokacji angielskich

on stages kolokacja
Popularniejsza odmiana: on stage
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): podczas etapów
  1. on przyimek + stage rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    Of course she was on the stage from a young child.

    Podobne kolokacje: