ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"stage acting" — Słownik kolokacji angielskich

stage acting kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): gra sceniczna
  1. stage rzeczownik + act czasownik
    Luźna kolokacja

    He is actively pursuing a career in stage acting at local and regional theatres.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo