"stand on the stage" — Słownik kolokacji angielskich

stand on the stage kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): stań na etapie
  1. stand czasownik + stage rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    She stood on the stage in the auditorium, staring down at us.

podobne do "stand on the stage" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "stand on the stage" po angielsku — Słownik polsko-angielski

inne

podobne do "stand on the stage" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "stand on the stage" po polsku — Słownik angielsko-polski

inne
drink na bazie alkoholu, soków, likierów, z dodatkiem owoców np. Caipirinha, Sex on the Beach = beach drink