BUSINESS ENGLISH -50%Rabat na roczny kurs tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"qualify for the stage" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): miej kwalifikacje scenicznie
  1. qualify czasownik + stage rzeczownik
    Silna kolokacja

    The top team in each group qualified for the next stage.

powered by  eTutor logo