ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"at each stage" — Słownik kolokacji angielskich

at each stage kolokacja
Popularniejsza odmiana: at this stage
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): w każdym etapie
  1. at przyimek + stage rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    But we're at the stage now where we have done the same to them.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo