"into the stage" — Słownik kolokacji angielskich

into the stage kolokacja
Popularniejsza odmiana: into several stages
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): do etapu
  1. into przyimek + stage rzeczownik
    Luźna kolokacja

    By then I was into the stage where you've brought up everything you have, and still can't stop.

    Podobne kolokacje: