TYLKO DO NIEDZIELI!Rabat -40% na roczny kurs angielskiego.SPRAWDŹ >>Zamknij

"stage" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

stage rzeczownik

rzeczownik + stage
Kolokacji: 122
center stage • planning stage • concert stage • Broadway stage • London stage • world stage • stage of one's career • group stage • ...
stage + rzeczownik
Kolokacji: 138
stage production • stage manager • stage actor • stage presence • stage debut • stage version • stage adaptation • stage actress • ...
stage + czasownik
Kolokacji: 51
stage begins • stage involves • stage takes • stage includes • stage consists • ...
czasownik + stage
Kolokacji: 114
consist of several stages • qualify for the stage • take on the stage • eliminate in the group stage • perform on stage • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 35
(2) qualify, comment, depict
Kolokacji: 4
1. perform on stage = występować na scenie perform on stage
3. act on stage = występować na scenie act on stage
5. play in the stages = zagraj za etapy play in the stages
6. leave the stage = zejdź z estrady leave the stage
7. play on stage = zagraj na scenie play on stage
9. stage is used = etap jest używany stage is used
10. use in the stages = wykorzystanie za etapy use in the stages
11. use at stages = wykorzystanie w etapach use at stages
12. play at this stage = zagraj na razie play at this stage
14. represent on the stage = reprezentuj podczas etapu represent on the stage
16. provide at stages = dostarcz w etapach provide at stages
17. use for the stage = użyj scenicznie use for the stage
19. host the stage = bądź gospodarzem etapu host the stage
20. open in stages = otwarty etapami open in stages
(9) know, ignore
Kolokacji: 2
(11) lose, compete
Kolokacji: 3
(12) dominate, flank
Kolokacji: 2
przymiotnik + stage
Kolokacji: 213
early stage • final stage • later stage • initial stage • late stage • advanced stage • larval stage • preliminary stage • ...
przyimek + stage
Kolokacji: 31
on stage • through stages • between stages • at this stage • onto the stage • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.