"stage goes" — Słownik kolokacji angielskich

stage goes kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): etap mija
  1. stage rzeczownik + go czasownik
    Luźna kolokacja

    The main stage is going to be set up right outside.

    Podobne kolokacje: