"stage debut" — Słownik kolokacji angielskich

stage debut kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): debiut sceniczny
  1. stage rzeczownik + debut rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    She made her stage debut as child actor at age 4.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo