Odbierz ANGIELSKĄ PACZKĘ3 kursy angielskiego w cenie 1SPRAWDŹ >>

"stage is used" — Słownik kolokacji angielskich

stage is used kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): etap jest używany
  1. use czasownik + stage rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    The stage is used by both school and community groups.