"stage" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

stage rzeczownik

rzeczownik + stage
Kolokacji: 122
center stage • planning stage • concert stage • Broadway stage • London stage • world stage • stage of one's career • group stage • ...
stage + rzeczownik
Kolokacji: 138
stage production • stage manager • stage actor • stage presence • stage debut • stage version • stage adaptation • stage actress • ...
stage + czasownik
Kolokacji: 51
stage begins • stage involves • stage takes • stage includes • stage consists • ...
czasownik + stage
Kolokacji: 114
consist of several stages • qualify for the stage • take on the stage • eliminate in the group stage • perform on stage • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 35
(2) qualify, comment, depict
Kolokacji: 4
(9) know, ignore
Kolokacji: 2
1. see on stage = zobacz na scenie see on stage
2. stage is called = scena jest wywołana stage is called
3. find on the stage = znajdź na etapie find on the stage
4. see in the stages = zobacz w etapach see in the stages
5. detect at a stage = wykryj w etapie detect at a stage
6. identify several stages = zidentyfikuj kilka etapów identify several stages
7. find at a stage = znajdź w etapie find at a stage
8. stage based = etap oparł stage based
9. detect in one's stages = wykrywać w czyjś etapy detect in one's stages
11. catch in one's stages = łapać w czyjś etapy catch in one's stages
12. stage is named = etap jest wyznaczony stage is named
(11) lose, compete
Kolokacji: 3
(12) dominate, flank
Kolokacji: 2
przymiotnik + stage
Kolokacji: 213
early stage • final stage • later stage • initial stage • late stage • advanced stage • larval stage • preliminary stage • ...
przyimek + stage
Kolokacji: 31
on stage • through stages • between stages • at this stage • onto the stage • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.