Odbierz ANGIELSKĄ PACZKĘ3 kursy angielskiego w cenie 1SPRAWDŹ >>

"stage of cancer" — Słownik kolokacji angielskich

stage of cancer kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): stadium raka
  1. cancer rzeczownik + stage rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    Treatment choices are different for that stage of cancer.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo