"stage" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

stage rzeczownik

rzeczownik + stage
Kolokacji: 122
center stage • planning stage • concert stage • Broadway stage • London stage • world stage • stage of one's career • group stage • ...
stage + rzeczownik
Kolokacji: 138
stage production • stage manager • stage actor • stage presence • stage debut • stage version • stage adaptation • stage actress • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 47
1. stage actor = artysta sceny stage actor
2. stage actress = aktorka sceniczna stage actress
3. stage performer = wykonawca sceniczny stage performer
4. stage magician = magik sceniczny stage magician
6. stage magic = czary sceniczne stage magic
7. stage film television actress = aktorka sceniczna filmowa telewizyjna stage film television actress
8. stage star = gwiazda estrady stage star
9. stage television film actor = aktor filmu telewizyjnego sceniczny stage television film actor
10. stage illusion = złudzenie sceniczne stage illusion
11. stage film actor = aktor sceniczny filmowy stage film actor
12. stage monologue = monolog sceniczny stage monologue
(5) debut, attack, disease, raid
Kolokacji: 4
(6) version, show, appearance
Kolokacji: 3
(7) adaptation, adaption
Kolokacji: 2
(12) name, curtain, line, blood
Kolokacji: 4
(15) door, entrance
Kolokacji: 2
(17) race, match, diving
Kolokacji: 4
(19) whisper, patter
Kolokacji: 2
(22) costume, outfit, clothes
Kolokacji: 3
(23) mother, larva
Kolokacji: 2
(25) hand, technician
Kolokacji: 2
(26) machinery, engine
Kolokacji: 2
(27) combat, station, Deli
Kolokacji: 3
(28) scenery, backdrop
Kolokacji: 2
(29) IA, protest
Kolokacji: 2
(30) rocket, booster
Kolokacji: 2
(31) road, route, driver, decor
Kolokacji: 4
(32) hypnotist, rehearsal
Kolokacji: 2
stage + czasownik
Kolokacji: 51
stage begins • stage involves • stage takes • stage includes • stage consists • ...
czasownik + stage
Kolokacji: 114
consist of several stages • qualify for the stage • take on the stage • eliminate in the group stage • perform on stage • ...
przymiotnik + stage
Kolokacji: 213
early stage • final stage • later stage • initial stage • late stage • advanced stage • larval stage • preliminary stage • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.