BUSINESS ENGLISH -50%Rabat na roczny kurs tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"take in several stages" — Słownik kolokacji angielskich

Popularniejsza odmiana: take in the stages
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): obejmij kilka etapów
  1. take czasownik + stage rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The development of these forces took place in three stages.

powered by  eTutor logo