PROMOCJA -40%Is it eTutor you're looking for? Zgarnij kurs angielskiegoSPRAWDŹ >>

"stage actress" — Słownik kolokacji angielskich

stage actress kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): aktorka sceniczna
  1. stage rzeczownik + actress rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    It was then that he developed a relationship with a stage actress.