Mamma mia! WŁOSKI ZA 5 ZŁRozpocznij włoską przygodę jeszcze dziśSPRAWDŹ >>Zamknij

"film actress" — Słownik kolokacji angielskich

film actress kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): aktorka filmowa
  1. film rzeczownik + actress rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    Day had been a popular film actress in the 1950s and early 1960s.