KURS ETUTOR ANGIELSKI -40%.Rozpal swój zapał do nauki!Sprawdź

"stage" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

stage rzeczownik

rzeczownik + stage
Kolokacji: 122
center stage • planning stage • concert stage • Broadway stage • London stage • world stage • stage of one's career • group stage • ...
stage + rzeczownik
Kolokacji: 138
stage production • stage manager • stage actor • stage presence • stage debut • stage version • stage adaptation • stage actress • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 47
2. stage play = gra teatralna stage play
4. stage actor = artysta sceny stage actor
5. stage presence = osobowość sceniczna, indywidualność sceniczna stage presence
6. stage debut = debiut sceniczny stage debut
7. stage version = inscenizacja stage version
9. stage actress = aktorka sceniczna stage actress
  • It was then that he developed a relationship with a stage actress.
  • On December 4, 2009, he married former stage actress who was 25 years old then.
  • Stone was then 14 and training to be a stage actress within two years.
  • Her mother was a stage actress in London from 1791 to 1795.
  • She has also developed her career as a stage actress.
  • She was also active as a stage actress in Vienna.
  • Landis was a stage actress for much of her career.
  • By the end of that decade, she became a stage actress.
  • She began as a stage actress, landing her first role on Broadway by the age of 18.
  • What else can you expect from the son of a common stage actress?
10. stage direction = didaskalia, wskazówki sceniczne stage direction
12. stage set = scenografia i inne elementy plastyczne oprawy sceny stage set
13. stage musical = etap muzyczny stage musical
14. stage show = widowisko sceniczne stage show
15. stage name = pseudonim sceniczny stage name
17. stage director = dyrektor sceniczny stage director
18. stage appearance = wygląd sceniczny stage appearance
19. stage career = kariera sceniczna stage career
20. stage design = dekoracja sceny, scenografia stage design
21. stage door = wejście dla aktorów stage door
22. stage role = rola sceniczna stage role
23. stage work = praca sceniczna stage work
24. stage race = wyścig sceniczny stage race
26. stage whisper = teatralny szept stage whisper
27. stage light = światło sceniczne stage light
28. stage designer = scenograf teatralny stage designer
29. stage performer = wykonawca sceniczny stage performer
30. stage company = spółka sceniczna stage company
31. stage floor = podłoga sceniczna stage floor
32. stage persona = osoba dramatu sceniczna stage persona
33. group stage match = zapałka grupowa sceniczna group stage match
34. stage magician = magik sceniczny stage magician
35. stage area = obszar sceniczny stage area
36. stage right = z prawej strony stage right
37. stage lighting = oświetlenie teatralne stage lighting
38. stage picture = obraz sceniczny stage picture
39. stage act = akt sceniczny stage act
40. stage coach = trener sceniczny stage coach
41. stage space = przestrzeń sceniczna stage space
42. stage experience = doświadczenie sceniczne stage experience
43. stage curtain = kurtyna na scenie stage curtain
45. stage victory = zwycięstwo sceniczne stage victory
46. stage prop = rekwizyt stage prop
47. stage crew = załoga sceniczna stage crew
stage + czasownik
Kolokacji: 51
stage begins • stage involves • stage takes • stage includes • stage consists • ...
czasownik + stage
Kolokacji: 114
consist of several stages • qualify for the stage • take on the stage • eliminate in the group stage • perform on stage • ...
przymiotnik + stage
Kolokacji: 213
early stage • final stage • later stage • initial stage • late stage • advanced stage • larval stage • preliminary stage • ...
przyimek + stage
Kolokacji: 31
on stage • through stages • between stages • at this stage • onto the stage • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.