BUSINESS ENGLISH -50%Rabat na roczny kurs tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"take the stage" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "take the stage" po angielsku

take the stage

idiom
  1. znaleźć się w centrum uwagi

"take the stage" — Słownik kolokacji angielskich

take the stage kolokacja
  1. take czasownik + stage rzeczownik = znaleźć się w centrum uwagi
    Zwykła kolokacja

    The play gave me a chance to take the stage.

powered by  eTutor logo