PROMOCJA -40%Is it eTutor you're looking for? Zgarnij kurs angielskiegoSPRAWDŹ >>

"stage magician" — Słownik kolokacji angielskich

stage magician kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): magik sceniczny
  1. stage rzeczownik + magician rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    Only his friends and other stage magicians knew the truth.

    Podobne kolokacje: