PROMOCJA -40%Is it eTutor you're looking for? Zgarnij kurs angielskiegoSPRAWDŹ >>

"stage performer" — Słownik kolokacji angielskich

stage performer kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wykonawca sceniczny
  1. stage rzeczownik + performer rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    He used to be a stage performer and a band member.