"stage" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

stage rzeczownik

rzeczownik + stage
Kolokacji: 122
center stage • planning stage • concert stage • Broadway stage • London stage • world stage • stage of one's career • group stage • ...
stage + rzeczownik
Kolokacji: 138
stage production • stage manager • stage actor • stage presence • stage debut • stage version • stage adaptation • stage actress • ...
stage + czasownik
Kolokacji: 51
stage begins • stage involves • stage takes • stage includes • stage consists • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 8
1. stage occurs = etap następuje stage occurs
2. stage comes = etap nadchodzi stage comes
3. stage follows = etap następuje stage follows
4. stage goes = etap mija stage goes
5. stage precedes = scena stoi wyżej stage precedes
6. stage runs = etap biegnie stage runs
7. stage leads = scena prowadzi stage leads
8. stage passes = etap mija stage passes
9. stage proceeds = etap kontynuuje stage proceeds
10. stage belongs = scena ma swoje miejsce stage belongs
(6) cover, span
Kolokacji: 2
czasownik + stage
Kolokacji: 114
consist of several stages • qualify for the stage • take on the stage • eliminate in the group stage • perform on stage • ...
przymiotnik + stage
Kolokacji: 213
early stage • final stage • later stage • initial stage • late stage • advanced stage • larval stage • preliminary stage • ...
przyimek + stage
Kolokacji: 31
on stage • through stages • between stages • at this stage • onto the stage • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.