"stage attack" — Słownik kolokacji angielskich

stage attack kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): atak sceniczny
  1. stage rzeczownik + attack rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    And he closed several bases that had been used to stage attacks against an armed insurgency.

    Podobne kolokacje: