KURS TRAVEL ENGLISH -50%Taniej tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"perform on stage" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "perform on stage" po angielsku

"perform on stage" — Słownik kolokacji angielskich

perform on stage kolokacja
  1. perform czasownik + stage rzeczownik = występować na scenie
    Zwykła kolokacja

    She started performing on stage at the age of four or five.

powered by  eTutor logo