"występować na scenie" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "występować na scenie" po polsku

"występować na scenie" — Słownik kolokacji angielskich

perform on stage kolokacja
  1. perform czasownik + stage rzeczownik = występować na scenie
    Zwykła kolokacja

    She started performing on stage at the age of four or five.

act on stage kolokacja
  1. act czasownik + stage rzeczownik = występować na scenie
    Zwykła kolokacja

    He acted on stage and film from around the 1960s until the early 1980s.

powered by  eTutor logo