KURS BUSINESS ENGLISH 50% TANIEJOpanuj język biznesuSPRAWDŹ >>

"begin the stage" — Słownik kolokacji angielskich

begin the stage kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zacznij scenę
  1. begin czasownik + stage rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    This begins the second stage, in which there is a danger of deformation.

powered by  eTutor logo