ANGIELSKI NA JESIEŃ -40%Zgarnij rabat na roczny kurs!Sprawdź

"find out the stage" — Słownik kolokacji angielskich

find out the stage kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): odkryj etap
  1. find czasownik + stage rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The removed tissue is examined to find out the stage and grade of cancer.